Vår vision
Vi vill vara en integrerad del av lokalsamhället i Skålsjön och Ovanåkers kommun. Vi vill tillföra värde till samhället och tillsammans med lokalbefolkningen göra regionen intressant för familjer och ungdomar. Vi vill vara en förebild för hållbart företagande och föra en ständig dialog med samhället. Vår affärsverksamhet ska göra det möjligt för oss att leva ett hållbart och bra liv i samhället, i harmoni med våra grannar och naturen. Vi vill uppnå detta genom att tillhandahålla ett erbjudande som främst lockar turister från tätorter i Sverige och Schweiz till regionen. Vi vill erbjuda dessa gäster en oförglömlig naturupplevelse för att föra dem närmare naturens betydelse och skönhet. Detta budskap ska våra gäster ta med sig tillbaka till stadsområdena och på så sätt göra världen lite bättre.

Målsättningar
Att bli en fullvärdig medlem i samhället.
Locka nya gäster till regionen.
Etablera partnerskap med lokala småföretag.
Bygga en hållbar affärsmodell.
En mycket hög nivå av gästnöjdhet.
Uppdrag
Varför - Vi vill leva ett hållbart liv nära naturen. Vi vill lämna ett hållbart levebröd till våra barn och barnbarn. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter till andra för att göra världen lite bättre.

Hur - Vi letar efter möjliga partnerskap med lokalbefolkningen och lokala företag i alla våra aktiviteter. Vi försöker hitta nya vägar för hållbar turism och vi försöker involvera samhället.Vi lever av och med naturen, respektive av och med vår mark. Vi gör allt vi kan för att inte slösa med naturen som är vår mest värdefulla resurs, och vi använder den bara på ett sätt som inte skadar den.

Vad - Vi öppnar caféet på Skålsjögården för alla.Vi erbjuder catering för evenemang som vi anordnar själva eller i samarbete med andra.Vi höjer standarden på hotellrummen för att kunna ta emot utländska gäster. Vi utvecklar ett program för lokala guider som kan erbjuda våra gäster guidade turer.Vi utvecklar ett program för fritidsaktiviteter, särskilt för gäster som åker längdskidor på vintern.

Principer
Människan står alltid i fokus, vare sig det gäller gäster, medarbetare eller konkurrenter.
Vi konkurrerar inte med våra konkurrenter, vi bygger vårt eget segment med våra egna aktiviteter och våra egna gäster.
Vår affärsidé är att främja andra företag i regionen, eftersom de också kan dra nytta av våra aktiviteter och vi kan dra nytta av deras.
Vi söker partnerskap med lokalbefolkning och lokala företag.
Det som inte fungerar förändras eller säljs, det som fungerar behålls och utvecklas.
Vi vet alltid vad som efterfrågas och fokuserar på våra kunders behov.
Vi ingår partnerskap och prioriterar relationer och samhälle framför våra affärssiffror.